Проект „Социална отговорност“

Аз съм човек и желанието и целта ми е да помагам. Времената са трудни и кризата е повсеместна. В рамките на проект „Социална отговорност“, предоставям възможност на хората, които биха искали да получат консултация, но са финансово затруднени, да ме посетят свободно. Всеки Четвъртък от 10,00 до 15,00 вратите на кабинета ми са отворени за свободен прием, като се надявам с това да дам своя мъничък принос за общото благосъстояние.

Запази час сега

0888 39 00 13