Default image

admin

Проект „Социална отговорност“

Аз съм човек и желанието и целта ми е да помагам. Времената са трудни и кризата е повсеместна. В рамките на проект „Социална отговорност“, предоставям възможност на хората, които биха искали да получат консултация, но са финансово затруднени, да ме…

Защо децата лъжат? Политика спрямо лъжите.

Когато децата лъжат, родителите се вбесяват, особено когато лъжата е нескопосана, а лъжецът не го бива за това. Влудяващо е да слушаш как детето ти упорито настоява, че не е пипало боята или не е изяло шоколада, когато доказателствата за…

Гневът на родителите – инструкции за употреба

Децата могат да дразнят и да вбесяват. Ние полагаме усилия да запазим търпение и да ги разберем, но има моменти , в които неизбежно парата под налягане експлоадира. Когато загубим самообладание, ние се държим така сякаш сме изгубили здравия си…

Как обидните епитети навреждат на нашите деца

Обидните епитети, също като отровните стрели, не бива да бъдат използвани срещу децата. Когато някой каже „ Този стол е грозен“, на стола нищо не му става. Когато обаче бъдат наречени грозни, глупави или непохватни, с децата нещо се случва.…